ימי פינוי אשפה ביתית, יבשה וגזם

ימי פינוי אשפה:

יום א' – בנימינה מזרח
יום ב' – בנימינה מערב, כרמי בנימינה, זרעוניה ואזור תעשיה רכבת
יום ג' – גבעת עדה
יום ד' – בנימינה מזרח
יום ה' – בנימינה מערב, כרמי בנימינה, זרעוניה ואזור תעשיה רכבת
יום ו' – גבעת עדה
 

ימי פינוי גזם:

יום ב' – בנימינה מזרח
יום ג' – גבעת עדה
יום ה' – בנימינה מערב, כרמי בנימינה, זרעוניה ואזור תעשיה רכבת
 

ימי פינוי גרוטאות:

יום ב' – בנימינה מזרח
יום ג' – גבעת עדה
יום ה' – בנימינה מערב, כרמי בנימינה, זרעוניה ואזור תעשיה רכבת
 

הנחיות כלליות:

*יש להוציא את הגזם או הגרוטאות יום לפני מועד הפינוי בין השעות 07:00-22:00 בלבד.
*יש להפריד בין הגזם והגרוטאות לשתי ערמות נפרדות.
*כמות הגזם המותרת הינה עד 3 באלות ( 3 כפות מנוף) של משאית הגזם. כמות מעבר לכך יש לשמור בערימה בחצר הפרטית של התושב ולהוציא כשבוע לאחר מכן/ליום הפינוי הבא. כמובן שניתן לפנות באופן עצמאי לאתר פינוי מורשה.
*יש להניח את הערמות בחזית הבית במקום שאינו מפריע לתנועת רכבים ואו הולכי רגל.