שפ"מ - שיפור פני המושבות

פרטי יצירת קשר:

שימיק בן שמואל אגף שפ"מ | 04-6186433
שירה שמחי -מזכירת אגף | 04-6186425 | shira@bin-ada.co.il
קב"ט זהר מאיר | 04-6186481 | kabat@bin-ada.co.il
יהודה ממן רישוי עסקים | 04-6186422