שפ"מ - שיפור פני המושבות

פרטי יצירת קשר:

בן סביון – מנהל אגף שפ"מ - 04-6186428 |  ben@bin-ada.co.il 
שימיק בן שמואל – ס.מנהל אגף שפ"מ – 04-6186425 | shimik@bin-ada.co.il
שירה שמחי -מזכירת אגף | 04-6186425 | shira@bin-ada.co.il