ועדת מכרזים

יו"ר הועדה: מנחם ברגב, חבר מועצה
 
אביטל תבור, חברת מועצה
שחר איתן, חבר מועצה
ג'קלין בן עמי אריקסון, חברת מועצה
קרן מאיר חברת מועצה
 
 
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 19.9.2019
26/09/2019 00:00:00
2.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 7.7.2019
30/07/2019 00:00:00
3.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 6.6.2019
08/07/2019 00:00:00
4.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 15.4.2019
08/07/2019 00:00:00
5.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 18.3.2019
08/07/2019 00:00:00
6.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 26.5.2019
08/07/2019 00:00:00
7.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 27.6.2019
08/07/2019 00:00:00
8.
פרוטוקול מכרז פומבי 09/18 + 10/18 מיום 1.1.19
02/05/2019 00:00:00
9.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 15.04.2019
30/04/2019 00:00:00
10.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 18.03.19 מכרז לניהול והפעלה של מתחם בירכת השחייה והמזנון בגבעת עדה
30/04/2019 00:00:00