רשימת קיצורי מקלדת

עמדת המועצה המקומית בנושא תכנית המתאר

עמדת המועצה המקומית בנושא תכנית המתאר

גרסת תכנית המתאר הכוללנית ("התכנית") שהוצגה לתושבים בשלהי 2017 היא תכנית ראויה אולם דורשת מספר תיקונים. להלן ארבעה נושאים עיקריים לתיקונים אלו.
 

צפיפות וגובה הבינוי:

התכנית גורסת ששכונות חדשות תהיינה בגובה של 3 – 4 קומות ובצפיפות של 8-10 יחידות לדונם.
המועצה גורסת ששכונות אלו תהיינה בגובה של 2-3 קומות ובצפיפות של 4-6 יחידות לדונם.
אופי הישוב אינו מתאים לבינוי גבוה.
 

ניוד שטחים המיועדים לבניה ממערב המושבה למזרחה:

לאחר שנים של פיצול המושבה על ידי פסי הרכבת צפויה בנימינה סוף סוף לאחד את צידה המערבי עם המזרחי לכדי ישות גאוגרפית אחת רציפה ומאוחדת עם יציאת תחנת הרכבת ממרכז הישוב. את מקומם של הפסים מיועד לתפוס פארק מאחה והתנועה בין שני צידי המושבה צפויה לזרום באופן חופשי וביותר משני הערוצים הקיימים כיום. עמדת המועצה היא שאין הצדקה לפתח צד אחד מהמושבה יותר מאשר האחר. על פי התכנית כמות הבינוי בצד המערבי של המושבה רב ביותר ונכון לנייד בינוי מהצד המערבי לצד המזרחי של המושבה.
 

כביש עוקף מערבי:

הכביש שבתכנית מוצג ככביש טבעתי דו נתיבי ודו מסלולי עם חתך איזורי. המועצה אינה רואה צידוק אמיתי לכביש זה לפני מעבר תחנת הרכבת מלב המושבה לצד המערבי. לפיכך, אין צורך בו עד לאותה עת, וזו צפויה להיות בעוד כ 10-15. מעבר לכך, הכביש צריך להיות בעל חתך של רחוב מאסף וכדי למנוע את פגיעתו בערכי נוף המגדירים את המושבה בנימינה – חוטם הכרמל, המחצבה, נחל תנינים – יש לשקעו בקטעו העובר מצפון לבנימינה.
 

חקלאות:

על אף המאמץ בנושא תכנית המתאר לא מביאה כל בשורה לענף החקלאות. המועצה רואה בשדות מעובדים את הערובה החזקה ביותר לשימור צביונו של הישוב ההיסטורי והגאוגרפי והיא מעוניינת לשפר בכל דרך את סיכויי החקלאות לשרוד במושבות. הטלת מגבלות מיותרות מצד אחד ואי עידוד תיירות חקלאית בכל משק חקלאי בישוב מצד שני לא ממלאות את היעוד אליו המועצה מכוונת.
 

שימור:

בניגוד לגישה של שימור הצד המזרחי הותיק אל מול המערבי המועצה גורסת ששימור לא צריך להיות איזורי אלא מתחמי, על פי אתרים ששייכים להיסטורית המושבות, על פי החלטת הרשות ולא על פי גילם הכרונולוגי בלבד.
 

התייחסות המועצה לתכנית המתאר