רשימת קיצורי מקלדת

חזון

בנימינה וגבעת עדה מושבות בעלות אופי כפרי, המשלבות טבע ואיכות חיים לתושביהן, בסביבה חקלאית בבקעת הנדיב. מושבות המוקירות, משמרות ומטפחות את זהותן ומורשתן וממנפות את משאביהן הטבעיים, תוך אחריות לדורות הבאים.
 
מועצה בעלת איתנות כלכלית, המובילה מערכת חינוך איכותית, מכירה במגוון הקהילות שבתוכה ובזהותן הייחודית, ופועלת במשותף עם תושביה, לחיזוק חוסנן.
 
*חזון זה גובש על ידי תושבי בנימינה וגבעת עדה בשנת 2015 במסגרת הליך של שיתוף הציבור בתכנית המתאר ובתכנית האסטרטגית.