קדחת הכתמים

מחלת קדחת הכתמים – SPOTTED FEVER- דף מידע

הננו מבקשים להביא לידיעתכם מידע אודות המחלה ודרכי המניעה.
המחלה בארץ נגרמת על ידי ריקטסיה בשם ריקטסיה קונורי ( RICKETTSIA CONORII). המחלה עוברת על ידי עקיצת קרצייה נגועה (קרצית כלב – RHIPICEPHALUS SANGUINEUS)) של בעלי חיים, בעיקר כלבים.
אין העברה ישירה מאדם לאדם.
 
תמונה קלינית:
מחלת חום הנמשכת ממספר ימים עד שבועיים. פריחה מקולופפולרית מפושטת, לרבות בכפות ידיים ורגליים, מופיעה ביום רביעי – חמישי מתחילת המחלה למשך 6-7 ימים.
 
עם טיפול אנטיביוטי משך החום לא יותר מיומיים. בדרך כלל מהלך המחלה הנו קל וקצר בקרב ילדים. באוכלוסייה מבוגרת המחלה עלולה להיות קטלנית, שיעור הקטלניות כ – 3%.
תקופת דגירה: 5-7 ימים.
 
אבחנה:
תגובה סרולוגית מתרחשת בין 7 עד 10 ימים מתחילת המחלה, ניתן לאמת את האבחנה במרכז הארצי למחלות ריקסטיאליות במכון לחקר ביולוגי בישראל, נס ציונה, בו מתבצעת בדיקה בשיטת האימונופלואורסנציה.
ניתן לבצע בידוד של הריקטסיה מדם מלא הנלקח במבחנות סטריליות אם הדגימה תילקח כשהחולה עם חום, אך טרם הוחל בטיפול אנטיביוטי.
 
טיפול:
אנטיביוטיקה במשך 5-7 ימים לפחות 48 שעות לאחר שהחולה כבר ללא חום.
יש להתחיל טיפול על סמך שיקולים קליניים ואפידמיולוגיים ולא להמתין לאישור מעבדתי.
 
מניעה ופיקוח:
הדגשת חשיבות הטיפול למניעת קרציות בבעלי חיים ובסביבתם על פי הנחיות השירותים הווטרינריים.
חשוב ביותר לטפל בו זמנית בבעלי חיים ובסביבתם.
 
בשאלות לגבי טיפול בבעלי חיים ובסביבתם נא לפנות לשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות בחדרה ,רח' דוד שמעוני 35,
טל: 04-6303411