חוזה אישי בעבודה מול הסכם קיבוצי

חוזה אישי בעבודה מול הסכם קיבוצי –
מאת מנהל ש.י. ל בנימינה גבעת עדה, בצלאל שרון
בעולם העבודה מקובלים שני סוגים של הסכמים כתובים: הסכם אישי והסכם קיבוצי.
נפרט כל הסכם ואת היתרונות והחסרונות.
 
בראשית הדברים צריך לומר כי היום קיים חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), בו המעביד חייב למסור לעובד הודעה בכתב על תנאי העסקתו, דבר שלא היה קיים בעבר. מעסיקים רבים מעדיפים למרות החוק לקיים חוזה אישי ולפרט דברים נוספים שאינם כתובים בהודעה לעובד, כגון מניעת תחרות, שמירת סודיות העסק וכל דבר שהמעסיק רוצה לכלול במסגרת ההסכם האישי.
 
לציין, שבחוזה האישי העובד אינו יכול לוותר על זכויות המוקנות בחוק, כגון מספר ימי חופש , הודעה מוקדמת לפיטורין, מספר ימי הבראה, הפרשות פנסיוניות, פיצויי פיטורין , וכל זכות הנובעת מהחוק. גם אם העובד חתם עפ"י דרישת המעסיק, הסכם זה בטל ומבוטל, ואינו יכול לגרוע מזכויות המוקנות עפ"י חוק, אלא יכול רק להוסיף עליהם, מעסיק יכול לציין סעיפים ספציפיים למטלות ואופי העבודה בעסק או שמירה על סודיות ומניעת תחרות, אבל גם זה במבחן ההיגיון והסבירות.
 
החוזים האישיים מתקיימים רק במקומות עבודה שבהם אין עבודה מאורגנת וקיים ועד עובדים. היתרונות בהסכם כזה מאפשר לקבל שכר יותר גבוה ויותר ימי חופש וימי הבראה הפרשות פנסיוניות משופרות, וזה בעיקר רווח בענף ההייטק. החסרונות שאין בהסכם מנגנונים לשיפור תנאי שכר, ואי יכולת לנקוט בצעדים אירגוניים בעת סכסוך בעבודה וקביעות בעבודה ,הגנה בעת פיטורין ,תנאי רווחה ועוד.
הסכם קיבוצי לעומת זאת הוא הסכם בין המעסיק לקבוצת עובדים מאורגנים המיוצגים ע״י ארגון עובדים, בדרך כלל ההסתדרות. הסכם זה מוגן עפ"י חוק ומוענק לו מעמד חוקי ומיוחד ותקף לפרק זמן מסוים. בהסכם זה נרשמים תנאי שכר שווים בדרך כלל לקבוצת עובדים, וזכויות שונות והוא נקבע לאחר מו"מ בין נציגות העובדים למעסיק. לאחר שנחתם נרשם כהסכם קיבוצי אצל רשם ההסכמים הקיבוציים במשרד התמ"ת.
 
היתרונות של הסכם כזה שהוא מוגן ע״י עובדים מאורגנים שמהווים משקל מול המעסיק, ובכוח הארגון יכולים להשיג תנאים והגנה על העובדים, החיסרון שאין את הגמישות שיש בהסכם האישי בין המעסיק לעובד.
לסיכום : היכולת לעובד לקבוע באם הוא מעוניין בהסכם אישי או קיבוצי אינו תלוי בו אלא לפי הנסיבות הקיימות במקום העבודה והיכולת שלו להתארגן או לא.
נגד מעסיק שמפר הוראות אלו ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
לפרטים נוספים ומידע ניתן לפנות לסניפי שי"ל בבנימינה וגבעת עדה , טל' 04-6186449 בימי א' 15:00 – 17:00 .