צווי מיסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
אשור חריג לשנת 2019 בנימינה גבעת עדה
07/10/2019 00:00:00
2.
פרטים בדבר העדכון האוטומטי של תעריפי הארנונה לשנת 2020
12/06/2019 00:00:00
3.
שיטת חישוב אחודה בארנונה לרשות המאוחדת
03/03/2019 00:00:00
4.
צו ארנונה מאוחד 2019 בקשה חריגה
10/02/2019 00:00:00
5.
צו הארנונה לשנת 2019 ע"פ התקנות
07/02/2019 00:00:00
6.
צו ארנונה מאוחד 2019 בקשה חריגה
07/02/2019 00:00:00
7.
אישור איחוד צווי ארנונה
09/12/2018 00:00:00
8.
אשור חריג 2018 בנימינה גבעת עדה
14/06/2018 00:00:00
9.
צו ארנונה מאוחד 2018
14/06/2018 00:00:00
10.
שיטת חישוב אחידה בארנונה לרשות המאוחדת 2018 ואילך
28/05/2018 00:00:00
11.
צו 2017 בנימינה חתום
29/05/2017 00:00:00
12.
צו 2017 גבעת עדה חתום
13.
צו הארנונה המאוחד לשנת 2018
14.
צו ארנונה גבעת עדה 2016
15.
צו ארנונה בנימינה 2016
16.
סיווגים ותעריפים, ארנונה לשנת 2016
17.
צו מיסים בנימינה 2015
18.
צו מיסים גבעת עדה 2015‎
19.
אישור חריג להטלת ארנונה
20.
צווי הארנונה לבנימינה ולגבעת עדה לשנת 2015
21.
אישור חריג להטלת ארנונה 2014
22.
צו המיסים לשנת 2014 בנימינה
23.
צו המיסים לשנת 2014 גבעת עדה
24.
צו המיסים לשנת 2013 גבעת עדה, בנימינה
25.
צו המיסים לשנת 2012
26.
צו המיסים לשנת 2011 בנימינה
27.
צו המיסים לשנת 2011 גבעת עדה
28.
צו המיסים לשנת 2010 בנימינה
29.
צו המיסים לשנת 2010 גבעת עדה
30.
צו המיסים לשנת 2009
31.
צו המיסים לשנת 2008
32.
צו המיסים לשנת 2007