צווי מיסים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
טיוטת צו הארנונה עפ התקנות לשנת 2021
11/06/2020 00:00:00
2.
צו הארנונה המאושר הסופי לשנת 2020
03/06/2020 00:00:00
3.
פרטים בדבר העדכון האוטומטי של תעריפי הארנונה לשנת 2020
31/05/2020 00:00:00
4.
צו הארנונה המאוחדת לשנת 2019
31/10/2019 00:00:00
5.
אשור חריג לשנת 2019 בנימינה גבעת עדה
07/10/2019 00:00:00
6.
שיטת חישוב אחודה בארנונה לרשות המאוחדת
03/03/2019 00:00:00
7.
צו ארנונה מאוחד 2019 בקשה חריגה
10/02/2019 00:00:00
8.
צו הארנונה לשנת 2019 ע"פ התקנות
07/02/2019 00:00:00
9.
צו ארנונה מאוחד 2019 בקשה חריגה
07/02/2019 00:00:00
10.
אישור איחוד צווי ארנונה
09/12/2018 00:00:00
11.
אשור חריג 2018 בנימינה גבעת עדה
14/06/2018 00:00:00
12.
צו ארנונה מאוחד 2018
14/06/2018 00:00:00
13.
שיטת חישוב אחידה בארנונה לרשות המאוחדת 2018 ואילך
28/05/2018 00:00:00
14.
צו 2017 בנימינה חתום
29/05/2017 00:00:00
15.
צו 2017 גבעת עדה חתום
16.
צו הארנונה המאוחד לשנת 2018
17.
צו ארנונה גבעת עדה 2016
18.
צו ארנונה בנימינה 2016
19.
סיווגים ותעריפים, ארנונה לשנת 2016
20.
צו מיסים בנימינה 2015
21.
צו מיסים גבעת עדה 2015‎
22.
אישור חריג להטלת ארנונה
23.
צווי הארנונה לבנימינה ולגבעת עדה לשנת 2015
24.
אישור חריג להטלת ארנונה 2014
25.
צו המיסים לשנת 2014 בנימינה
26.
צו המיסים לשנת 2014 גבעת עדה
27.
צו המיסים לשנת 2013 גבעת עדה, בנימינה
28.
צו המיסים לשנת 2012
29.
צו המיסים לשנת 2011 בנימינה
30.
צו המיסים לשנת 2011 גבעת עדה
31.
צו המיסים לשנת 2010 בנימינה
32.
צו המיסים לשנת 2010 גבעת עדה
33.
צו המיסים לשנת 2009
34.
צו המיסים לשנת 2008
35.
צו המיסים לשנת 2007