פרוטוקולים מליאת המועצה

ראש מועצה, איתי ויסברג
 
חבר מועצה, מנחם ברגב
חברת מועצה, אביטל תבור
חברת מועצה, אלינור בראל
חברת מועצה, אפרת מזרחי
חברת מועצה, ג'קלין בן עמי אריקסון
חבר מועצה, אביב רגב
חבר מועצה, שלום טרם
חבר מועצה, מאיר קרן
חבר מועצה, שלומי סלמה 
חבר מועצה, שחר איתן
חבר מועצה, שניר שבתאי
חבר מועצה, אהרון שיחי
 
 
מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 7.8.19 מכרז פומבי 17/19 איטום גגות במוסדות חינוך
15/09/2019 00:00:00
2.
פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 1.8.19
15/09/2019 00:00:00
3.
פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין 10-19 מיום 19.08.19
26/08/2019 00:00:00
4.
פרוטוקול ישיבה מן המניין 08-19 מיום 19.08.19
26/08/2019 00:00:00
5.
פרוטוקול ישיבה מן המניין 07/19
31/07/2019 00:00:00
6.
פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין 09/19
31/07/2019 00:00:00
7.
פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין 05-19 מיום 29.04.2019
23/07/2019 00:00:00
8.
פרוטוקול ישיבה מיוחדת 08-19 מיום 17.06.19
20/06/2019 00:00:00
9.
פרוטוקול ישיבה מן המניין 06-19 מיום 17.06.19
20/06/2019 00:00:00
10.
פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין 07-19 מיום 17.06.19
20/06/2019 00:00:00
11.
פרוטוקול ישיבה מן המניין 05-19 מיום 27.05.2019
30/05/2019 00:00:00
12.
פרוטוקול ישיבה מיוחדת 06/19
19/05/2019 00:00:00
13.
פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין 05/19
18/05/2019 00:00:00
14.
פרוטוקול ישיבה מן המניין 04/19
17/05/2019 00:00:00
15.
פרוטוקול ישיבה מן המניין 03-19 מיום 18.03.2019
07/04/2019 00:00:00
16.
פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין 04-19 מיום 18.03.2019
07/04/2019 00:00:00
17.
פרוטוקול ישיבה מן המניין 03/19
31/03/2019 00:00:00
18.
פרוטוקול ישיבה מיוחדת 19/02
26/02/2019 00:00:00
19.
פרוטוקול ישיבה מן המניין 19/02
26/02/2019 00:00:00
20.
פרוטוקול ישיבה לא מן המניין 03/19
26/02/2019 00:00:00
21.
פרוטוקול 18/02/19 מן המניין
20/02/2019 00:00:00
22.
פרוטוקול 18/02/19 מיוחדת
20/02/2019 00:00:00
23.
פרוטוקול 18/02/19 לא מן המניין
20/02/2019 00:00:00
24.
פרוטוקול ישיבה מיוחדת 01/19
28/01/2019 00:00:00
25.
פרוטוקול ישיבה מן המניין 01/19
27/01/2019 00:00:00
26.
פרוטוקול ישיבה מן המניין 09/18
14/01/2019 00:00:00
27.
פרוטוקול ישיבה מן המניין מיום 17.12.2018
14/01/2019 00:00:00
28.
פרוטוקול ישיבה לא מן המניין 09/18
14/01/2019 00:00:00
29.
פרוטוקול ישיבה מיוחדת מיום 12.11.18
12/11/2018 00:00:00
30.
פרוטוקול ישיבה מן המניין מיום 12.11.18
12/11/2018 00:00:00
31.
פרוטוקול ישיבה מן המניין מתאריך 17.9.2018
17/09/2018 00:00:00
32.
פרוטוקול ישיבה לא מן המניין 18/07 מתאריך ה 20.8.2018
20/08/2018 00:00:00
33.
פרוטוקול ישיבה מן המניין 18/06 מתאריך ה 20.8.2018
20/08/2018 00:00:00
34.
פרוטוקול ישיבה מן המניין 18/07 מתאריך ה 20.8.2018
20/08/2018 00:00:00
35.
המשך פרוטוקול ישיבה שלא מן המנין מתאריך ה 20.8.2018
20/08/2018 00:00:00
36.
פרוטוקול ישיבה לא מן המניין מיום 16.07.18
16/08/2018 00:00:00
37.
פרוטוקול ישיבה לא מן המניין מיום 28.05.18
16/08/2018 00:00:00
38.
פרוטוקול ישיבה לא מן המניין מיום 16.07.18
01/08/2018 00:00:00
39.
פרוטוקול ישיבה לא מן המניין מיום 28.05.18
01/08/2018 00:00:00
40.
פרוטוקול ישיבה מיוחדת מיום 16.07.18
01/08/2018 00:00:00
41.
פרוטוקול ישיבה מן המניין מיום 16.07.18
01/08/2018 00:00:00
42.
פרוטוקול ישיבה מן המניין מיום 28.05.18
01/08/2018 00:00:00
43.
פרוטוקול ישיבה מיוחדת מיום 16.07.18
16/07/2018 00:00:00
44.
פרוטוקול ישיבה מתאריך ה 28.5.2018
28/05/2018 00:00:00
45.
פרוטוקול ישיבה מן המניין מיום 23.04.2018
23/04/2018 00:00:00
46.
פרוטוקול ישיבה לא מן המניין מיום 23.04.2018
23/04/2018 00:00:00
47.
פרוטוקול ישיבה לא מן המניין מיום 26.03.2018
26/03/2018 00:00:00
48.
פרוטוקול ישיבה מן המניין מיום 26.03.2018
26/03/2018 00:00:00
49.
פרוטוקול ישיבה מן המניין מיום 29.01.2018
29/01/2018 00:00:00
50.
פרוטוקול ישיבה מן המניין מיום 25.12.2017
25/12/2017 00:00:00
51.
פרוטוקול ישיבה מיוחדת מיום 25.12.2017
25/12/2017 00:00:00
52.
פרוטוקול ישיבה לא מן המניין מיום 25.12.2017
25/12/2017 00:00:00
53.
פרוטוקול ישיבה מן המניין מיום 11.12.2017
11/12/2017 00:00:00
54.
פרוטוקול ישיבה לא מן המניין מיום 11.12.2017 - מתוקן
11/12/2017 00:00:00
55.
פרוטוקול ישיבה לא מן המניין מיום 11.12.2017
11/12/2017 00:00:00
56.
פרוטוקול ישיבה מן המניין מיום 20.11.2017
20/11/2017 00:00:00
57.
פרוטוקול ישיבה מיוחדת מיום 16.10.2017
16/10/2017 00:00:00
58.
פרוטוקול ישיבה לא מן המניין מיום 16.10.2017
16/10/2017 00:00:00
59.
פרוטוקול ישיבה מן המניין מיום 18.09.2017
18/09/2017 00:00:00
60.
פרוטוקול ישיבה מיוחדת מיום 18.09.2017
08/09/2017 00:00:00
61.
פרוטוקול ישיבה מן המניין מיום 04.09.17.
04/09/2017 00:00:00
62.
פרוטוקול ישיבה מיוחדת מיום 04.09.2017
04/09/2017 00:00:00
63.
פרוטוקול ישיבה מן המניין מיום 10.07.17
10/07/2017 00:00:00
64.
פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מיום 10.07.17
10/07/2017 00:00:00
65.
פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מתאריך ה 19.6.2017
03/07/2017 00:00:00
66.
דוח הממונה על חוק חופש המידע
26/06/2017 00:00:00
67.
פרוטוקול לא מן המניין 19.6.17
19/06/2017 00:00:00
68.
פרוטוקול מן המניין 19.6.17
19/06/2017 00:00:00
69.
ישיבה מן המניין מתאריך 15.5.17
15/05/2017 00:00:00
70.
ישיבה שלא מן המניין מתאריך 15.5.17
15/05/2017 00:00:00
71.
ישיבה שלא מן המניין מתאריך ה 26.4.2017
26/04/2017 00:00:00
72.
ישיבה מן המניין מתאריך ה 20.3.2017
20/03/2017 00:00:00
73.
פרוטוקול ישיבה מן המניין מתאריך ה 20.3.2017
20/03/2017 00:00:00
74.
הבהרה למליאה מתאריך ה 20.3.2017
20/03/2017 00:00:00
75.
המשך פרוטוקול ישיבה מן המניין מתאריך ה 27.2.2017. חלק ב
27/02/2017 00:00:00
76.
ישיבה שלא מן המניין מתאריך ה 27.2.2017
27/02/2017 00:00:00
77.
ישיבה מן המניין מתאריך ה 27.2.2017
27/02/2017 00:00:00
78.
ישיבה שלא מן המניין מתאריך ה 30.1.2017
30/01/2017 00:00:00
79.
לא מן המניין 26.12.2016
26/12/2016 00:00:00
80.
מן המניין 26.12.2016
26/12/2016 00:00:00
81.
מן המניין 5.12.2016
05/12/2016 00:00:00
82.
טיוטת פרוטוקול ישיבה מיוחדת מיום 05-12-16
05/12/2016 00:00:00
83.
פרוטוקול ישיבה לא מן המניין מתאריך ה 5.12.2016 - המשך מוקלט
05/12/2016 00:00:00
84.
ישיבה מיוחדת מתאריך ה 5.12.2016
05/12/2016 00:00:00
85.
מן המניין 31.10.2016
31/10/2016 00:00:00
86.
מן המניין 10.10.2016
10/10/2016 00:00:00
87.
שלא מן המניין 10.10.2016
10/10/2016 00:00:00
88.
טיוטת פרוטוקול ישיבה מן המניין מיום 10-10-16
10/10/2016 00:00:00
89.
טיוטת פרוטוקול ישיבה מיוחדת מיום 05-09-16
05/09/2016 00:00:00
90.
לא מן המניין 5.9.16
05/09/2016 00:00:00
91.
מן המניין 5.9.16
05/09/2016 00:00:00
92.
פרוטוקול מליאה מתאריך ה 25.7.2016
25/07/2016 00:00:00
93.
שלא מן המניין 18.7.2016
18/07/2016 00:00:00
94.
מן המניין 18.7.2016
18/07/2016 00:00:00
95.
שלא מן המניין 27.6.2016
27/06/2016 00:00:00
96.
שלא מן המניין 20.6.2016
20/06/2016 00:00:00
97.
מן המניין 20.6.2016
20/06/2016 00:00:00
98.
טיוטת פרוטוקול ישיבה מן המניין מיום 05-9-16
09/05/2016 00:00:00
99.
טיוטת פרוטוקול ישיבה מן המניין מיום 2-5-16
02/05/2016 00:00:00
100.
מן המניין 2.5.16
02/05/2016 00:00:00
101.
לא מן המניין 2.5.16
02/05/2016 00:00:00
102.
לא מן המניין 18.4.16
18/04/2016 00:00:00
103.
מן המניין 14-16
18/04/2016 00:00:00
104.
מן המניין 18.4.16
18/04/2016 00:00:00
105.
מן המניין 14.3.16
14/03/2016 00:00:00
106.
לא מן המניין 14.3.16
14/03/2016 00:00:00
107.
טיוטת פרוטוקול ישיבה מן המניין מיום 14-3-16
14/03/2016 00:00:00
108.
ישיבה שלא מן המניין 22.2.2016
22/02/2016 00:00:00
109.
ישיבה מן המניין 22.2.2016
22/02/2016 00:00:00
110.
פרוטוקלים ועדת שמות 10.2.16
10/02/2016 00:00:00
111.
ישיבה מן המניין 25.1.16
25/01/2016 00:00:00
112.
ישיבה שלא מן המניין 25.1.16
25/01/2016 00:00:00
113.
ישיבה שלא מן המניין 25.1.2016
25/01/2016 00:00:00
114.
ישיבה מן המניין 25.1.2016
25/01/2016 00:00:00
115.
דיווח הממונה על חופש המידע 2016
01/01/2016 00:00:00
116.
פרוטוקול ישיבת מועצה 21.12.2015
21/12/2015 00:00:00
117.
ישיבה שלא מן המניין 30.11.15
30/11/2015 00:00:00
118.
ישיבה מן המניין 16.11.15
16/11/2015 00:00:00
119.
פרוטוקלים ועדת שמות 02/11/2015
02/11/2015 00:00:00
120.
פרוטוקלים ישיבת ועדת מורשת, הנצחה ושמות 02/11/2015
02/11/2015 00:00:00
121.
ישיבה שלא מן המניין 26.10.15
26/10/2015 00:00:00
122.
ישיבה מן המניין 26.10.15
26/10/2015 00:00:00
123.
ישיבה מן המניין 7.9.15
07/09/2015 00:00:00
124.
ישיבה שלא מן המניין 7.9.15
07/09/2015 00:00:00
125.
מיוחדת 24.8.15
24/08/2015 00:00:00
126.
שלא מן המניין 24.8.15
24/08/2015 00:00:00
127.
ישיבה מיוחדת 20.7.2015
20/07/2015 00:00:00
128.
ישיבה מן המניין 20.7.2015
20/07/2015 00:00:00
129.
ישיבה שלא מן המניין 20.7.2015
20/07/2015 00:00:00
130.
ישיבת ועדת שימור ושמות, 17.7.2015
17/07/2015 00:00:00
131.
ישיבה מן המניין 13.7.2015
13/07/2015 00:00:00
132.
ישיבה מן המניין 15.6.2015
15/06/2015 00:00:00
133.
ישיבה מן המניין 25.5.2015
25/05/2015 00:00:00
134.
פרוטוקול ועדת תמיכות 12.05.2015
12/05/2015 00:00:00
135.
ישיבת ועדת בטחון, 3.5.2015
03/05/2015 00:00:00
136.
ישיבת ועדת חינוך, 26.4.2015
26/04/2015 00:00:00
137.
ישיבה שלא מן המניין 13.4.2015
13/04/2015 00:00:00
138.
ישיבה מן המניין 16.3.2015
16/03/2015 00:00:00
139.
ישיבה שלא מן המניין 16.3.2015
16/03/2015 00:00:00
140.
ישיבת ועדת הגנת הסביבה, 1.3.2015
01/03/2015 00:00:00
141.
ישיבה מן המניין 23.2.2015
23/02/2015 00:00:00
142.
ישיבה מן המניין 16.2.2015
16/02/2015 00:00:00
143.
ישיבה שלא מן המניין 16.2.2015
16/02/2015 00:00:00
144.
ישיבת ועדת מיגור אלכוהול וסמים, 15.2.2015
15/02/2015 00:00:00
145.
ישיבת ועדת שימור ושמות, 10.2.2015
10/02/2015 00:00:00
146.
פרוטוקלים ועדת שמות 10.02.15
10/02/2015 00:00:00
147.
ישיבת ועדת הגנת הסביבה, 1.2.2015
01/02/2015 00:00:00
148.
ישיבה שלא מן המניין 26.1.2015
26/01/2015 00:00:00
149.
ישיבה מן המניין 12.1.2015
12/01/2015 00:00:00
150.
ישיבה שלא מן המניין 12.1.2015
12/01/2015 00:00:00
151.
ישיבת ועדת בטחון, 11.1.2015
11/01/2015 00:00:00
152.
ישיבה מיוחדת 5.1.2015
05/01/2015 00:00:00
153.
ישיבה שלא מן המניין 5.1.2015
05/01/2015 00:00:00
154.
דיווח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2015
01/01/2015 00:00:00
155.
ישיבה שלא מן המניין 29.12.2014
29/12/2014 00:00:00
156.
ישיבת ועדת שימור ושמות, 2.12.2014
02/12/2014 00:00:00
157.
ישיבת ועדת ביקורת, 1.12.2014
01/12/2014 00:00:00
158.
ישיבה שלא מן המניין 28.11.2014
28/11/2014 00:00:00
159.
ישיבת ועדת הגנת הסביבה, 17.11.2014
17/11/2014 00:00:00
160.
ישיבת ועדת רווחה, 17.11.2014
17/11/2014 00:00:00
161.
ישיבה שלא מן המניין 17.11.2014
17/11/2014 00:00:00
162.
ישיבה מן המניין 17.11.2014
17/11/2014 00:00:00
163.
ישיבה מן המניין 17.11.2014
17/11/2014 00:00:00
164.
ישיבת ועדת בטחון, 2.11.2014
02/11/2014 00:00:00
165.
ישיבה שלא מן המניין 20.10.2014
20/10/2014 00:00:00
166.
ישיבת ועדת מיגור אלכוהול וסמים, 5.10.2014
05/10/2014 00:00:00
167.
ישיבת ועדת הנצחת זכרם של נרצחי טרור, 2.10.2014
02/10/2014 00:00:00
168.
ישיבת ועדת שימור ושמות, 2.10.2014
02/10/2014 00:00:00
169.
ישיבת ועדת בטיחות בדרכים, 30.9.2014
30/09/2014 00:00:00
170.
ישיבה מיוחדת 22.9.2014
22/09/2014 00:00:00
171.
ישיבה מן המניין 22.9.2014
22/09/2014 00:00:00
172.
ישיבה שלא מן המניין 7.9.2014
07/09/2014 00:00:00
173.
ישיבת ועדת בטחון, 7.9.2014
07/09/2014 00:00:00
174.
ישיבת ועדת הגנת הסביבה, 26.8.2014
26/08/2014 00:00:00
175.
ישיבת ועדת מיגור אלכוהול וסמים, 24.8.2014
24/08/2014 00:00:00
176.
ישיבה שלא מן המניין 11.8.2014
11/08/2014 00:00:00
177.
ישיבה מן המניין 11.8.2014
11/08/2014 00:00:00
178.
ישיבת ועדת חינוך, 6.8.2014
06/08/2014 00:00:00
179.
ישיבת ועדת בטחון, 3.8.2014
03/08/2014 00:00:00
180.
ישיבת ועדת ביקורת, 3.8.2014
03/08/2014 00:00:00
181.
ישיבה טלפונית 29.7.2014
29/07/2014 00:00:00
182.
ישיבה שלא מן המניין 30.6.2014
30/06/2014 00:00:00
183.
ישיבה שלא מן המניין 16.6.2014
16/06/2014 00:00:00
184.
ישיבה מן המניין 16.6.2014
16/06/2014 00:00:00
185.
ישיבה שלא מן המניין 26.5.2014
26/05/2014 00:00:00
186.
ישיבה שלא מן המניין 19.5.2014
19/05/2014 00:00:00
187.
ישיבה שלא מן המניין 13.4.2014
13/04/2014 00:00:00
188.
ישיבה שלא מן המניין 7.4.2014
07/04/2014 00:00:00
189.
ישיבה מן המניין 7.4.2014
07/04/2014 00:00:00
190.
ישיבה שלא מן המניין 10.3.2014
10/03/2014 00:00:00
191.
ישיבה שלא מן המניין 10.2.2014
10/02/2014 00:00:00
192.
ישיבה מן המניין 10.2.2014
10/02/2014 00:00:00
193.
ישיבה שלא מן המניין 13.1.2014
13/01/2014 00:00:00
194.
ישיבה מן המניין 13.1.2014
13/01/2014 00:00:00
195.
דיווח הממונה על חוק חופש המידע לשנת 2014
01/01/2014 00:00:00
196.
ישיבה מן המניין 9.12.2013
09/12/2013 00:00:00
197.
ישיבה מן המניין 28.11.2013
28/11/2013 00:00:00
198.
ישיבה מן המניין 25.11.2013
25/11/2013 00:00:00